Fundusze Europejskie – projekty Unijne

e-Zdrowie „INFLANCKA” – wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie publicznych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości i efektywności obsługi pacjentów. Zwiększy także dostępność technologii informacyjnych służących wprowadzaniu nowych rozwiązań ułatwiających pacjentom kontakt oraz komunikację ze szpitalem, a także umożliwiających pełną realizację usługi np. rejestracja wizyty u lekarza czy też dostępu do dokumentacji medycznej. W projekcie zaplanowano szereg e-usług dedykowanych dla pacjentów, personelu medycznego, uczestników szkoły rodzenia, partnerów projektu, obywateli, którzy chcą złożyć drogą elektroniczną pismo do Szpitala „Inflancka”, obywateli zainteresowani wiedzą i informacjami zawartymi na portalu e-usług.

Termin realizacji: 23.07.2015 r. – 30.11.2018 r.
Wartość ogółem: 4 708 890, 70 zł
Dofinansowanie: 3 766 128, 56 zł
Wartość dofinansowania 80 %

Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” – wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”

Głównym celem projektu jest rozbudowa wdrożonych rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie publicznych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości i efektywności obsługi medycznej pacjentów. Zwiększy także dostępność technologii informacyjnych służących wprowadzaniu nowych rozwiązań ułatwiających pacjentom kontakt oraz komunikację ze służbą zdrowia a także umożliwiających pełną realizację usługi np. rekrutacji, ankiet, żywienia pozajelitowego czy też dostępu do dokumentacji medycznej. W projekcie zaplanowano szereg e-usług dedykowanych dla pacjentów, personelu medycznego, partnerów projektu, obywateli, obywateli zainteresowani wiedzą i informacjami zawartymi na portalu e-usług. W wyniku rozbudowy nastąpi podniesienie jakości obsługi pacjentów poprzez wdrożenie infrastruktury programowej. Realizacja projektu przyczyni się to do zwiększenia stopnia dostępności oraz wykorzystania e-usług a także podniesie poziom i usprawni obsługę pacjenta, personelu medycznego i administracyjnego wnioskodawcy jak i podmiotów współpracujących. Realizacja projektu przyniesie oszczędności czasu pacjentów i personelu medycznego: Pacjenci nie będą musieli osobiście dostarczać karty informacyjnej z leczenia szpitalnego do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż zrobi to za niego szpital. Nie będą musieli również tracić czasu na otrzymanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w holu szpitala, gdyż karta będzie dostarczona drogą elektroniczną. Pacjenci będą mogli również skorzystać z e-porady co pozwoli zaoszczędzić czas dojazdu do placówki.

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2020 r.
Wartość ogółem: 1 167 185, 50 zł
Dofinansowanie: 768 277, 21 zł
Wartość dofinansowania 80 %