Zespół chorób piersi

Poradnia przeznaczona jest dla pacjentek, które wykryły zmianę w piersi i potrzebują porady lub wcześniej zdiagnozowano u nich łagodną zmianę, wymagającą regularnej kontroli. Przyjmujemy również pacjentów zdrowych, którzy chcą skontrolować swoje piersi oraz pacjentów, którzy uważają, że mogą być genetycznie obciążeni rakiem piersi.
Jeśli lekarz potwierdzi obecność niepokojących zmian, w ciągu kolejnych dni pacjent zostanie umówiony na tzw. jednodniową diagnostykę, podczas której wykonany zostanie szereg badań: mammografia, USG piersi i węzłów chłonnych, ewentualnie biopsja.

Naszym celem jest wczesne postawienie diagnozy raka piersi i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. W Szpitalu staramy się, aby odstęp pomiędzy wykryciem podejrzanej zmiany, do biopsji celowanej, nie był dłuższy niż dwa tygodnie. Po trzecie obserwacja pacjentek z guzkami prawdopodobnie łagodnymi, które wymagają kontroli w USG po 6-ciu miesiącach. Wprowadziliśmy system zapisów, pacjentek z BIRADS-3, w którym rejestracja sama informuje pacjentki o dostępnym terminie badania w okresie na który przypada kontrola. Dzięki temu, pacjentki czują się zaopiekowanie i mają pewność, że będą pod ścisłą obserwacją ultrasonografisty. Biopsje gruboigłowe wykonujemy pistoletem wspomaganym próżnią. Opcja ta niesie ze sobą korzyści dla pacjentki takie jak: pojedynczy kanał biopsyjny, automatyczne i przez to precyzyjne pobranie materiału do badań, krótki czas zabiegu.

 

Zespół chorób piersi