Zespoły lekarskie

Zespół diagnostyki i terapii płodu

Celem Zespołu Diagnostyki i Terapii Płodu jest wykonywanie diagnostyki ultrasonograficznej w ciążach fizjologicznych jak i w ciążach wysokiego ryzyka w ramach kompleksowej opieki nad ciężarnymi pacjentkami. Wykonujemy inwazyjne zabiegi diagnostyczne, takie jak amniopunkcja czy biopsja trofoblastu, których celem jest pobranie materiału płodowego między innymi w celu diagnostyki genetycznej czy infekcyjnej.

Za priorytet uznajemy zapewnienie ciągłości opieki medycznej od momentu stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu ciąży aż do czasu jej zakończenia. Dysponujemy możliwością przeprowadzenia diagnostyki echokardiograficznej i neurosonograficznej płodu
a także poszerzenia diagnostyki obrazowej o badanie rezonansu magnetycznego w sytuacji takiej konieczności.

W ramach działalności zespołu prowadzony jest intensywny nadzór ultrasonograficzny w ciążach powikłanych między innymi wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu, występowaniem wad strukturalnych  płodu czy w ciążach bliźniaczych w ramach indywidualnie opracowanego dla każdej pacjentki planu opieki zapewniającego optymalne prowadzenie ciąży, zaplanowanie porodu oraz opieki postnatalnej nad noworodkiem.

prof. Masalska

Dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP

Lekarz kierujący Oddziałem Położniczym i Oddziałem Patologii Ciąży

  • W 2009 r. ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2015 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2021 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.
  • Główny nurt jej zainteresowań klinicznych i naukowych obejmuje zagadnienia diagnostyki prenatalnej oraz opieki nad pacjentkami w ciążach powikłanych, w tym powikłanych wadami płodu.
  • Członkini towarzystw naukowych, m.in. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology oraz Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Zespół diagnostyki i terapii płodu