Zespół ginekologii onkologicznej

Oddział we współpracy ze Szpitalem Bielańskim oferuje procedury procedur w celu wykluczenia lub zdiagnozowania nowotworu ginekologicznego, a także ewentualnego określenia stopnia jego zaawansowania, w tym przede wszystkich odpowiednie świadczenia diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej. Podstawą postawienia diagnozy i oceny stopnia zaawansowania nowotworu jest pobranie materiału na badanie histopatologiczne.

W oddziale oferowane są procedury z zakresu ginekologii onkologicznej w przypadkach raka sromu, szyjki macicy, trzonu macicy, raka jajnika oraz mięsaków narządu rodnego zarówno w chirurgii otwartej jak i w endoskopii – laparoskopii. Po leczeniu operacyjnym pacjentki trafiają na leczenia uzupełniające do ośrodków współpracujących, prowadzących chemioterapię, radioterapię lub chemioradioterapię.
Szpital zapewnia koordynację leczenia w tym zakresie w ramach pakietu onkologicznego. Dodatkowo Pacjentkom ze znacznym obciążeniem internistycznym lub takim, które mogą wymagać operacji z udziałem chirurga lub urologa ośrodek oferuje leczenie w Szpitalu Bielańskim, gdzie jest możliwa od początku opieka wielospecjalistyczna.

dyrektor WIZK, mężczyzna

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, Prof. CMKP

Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet
    Lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii
  • Specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, androlog kliniczny, ekspert w dziedzinie leczenia mięśniaków macicy.
  • Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. – stopień doktora habilitowanego. Od 2020 r. profesor uczelniany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP. 
  • W 2023 r. odbył zagraniczny staż naukowy w Uniwersytecie Illinois w Chicago
  • Od marca 2023 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego periodyku naukowego „Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders”.
  • W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach z zakresu patofizjologii, ginekologii i endokrynologii

 

Zespół ginekologii onkologicznej