Zespoły lekarskie

Zespół ginekologii operacyjnej

Zespół ginekologii operacyjnej jest przygotowany do wykonywania procedur małoinwazyjnych jakimi są szeroko rozumiane procedury endoskopowe. Istnieje jednak wiele schorzeń z zakresu ginekologii wymagających zastosowania klasycznych operacji z otwarciem jamy brzusznej. Obejmuje to na przykład duże:

    • mięśniaki macicy
    • duże guzy przydatków wymagające usunięcia z jamy brzusznej zmiany
    • narządu w całości.

Niejednokrotnie konieczne jest przeprowadzenie badania histopatologicznego śródoperacyjnego aby optymalnie zaplanować zakres operacji w czasie jej trwania, nie narażając pacjentki na dodatkowe stresy i cierpienie. Do wszystkich tego rodzaju problemów medycznych zespół ginekologii jest w pełni przygotowany.

Zespół ginekologii operacyjnej