Zespoły lekarskie

Zespół neonatologiczny

Zespół lekarzy współpracujący z położnictwem w procesie podejmowania decyzji dotyczącej postępowania oraz miejsca i sposobu zakończenia ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąż powikłanych. Główne nasze założenia to:

  • zabezpieczenie porodów
  • opieka nad noworodkiem zdrowym oraz wymagającym wzmożonego nadzoru, szczególnej i intensywnej opieki i terapii
  • wykonywanie zabiegów profilaktycznych
  • wykonywanie badań przesiewowych celem wczesnej diagnostyki zaburzeń słuchu, WWM ( wrodzonych wad metabolizmu ) oraz WWS ( wrodzonych wad serca )
  • prowadzenie procesu diagnostyczno – terapeutycznego noworodka
  • wspieranie oraz edukacja laktacji
  • przyjęcia ambulatoryjne w ramach Izby Przyjęć noworodków urodzonych w WIZK, wymagających pilnej konsultacji lekarskiej
  • całodobowe zabezpieczenie funkcjonowania WIZK.
Zespół neonatologiczny