Zespół patologii ciąży

Celem Zespołu Patologii Ciąży jest objęcie opieką pacjentek w ciążach wysokiego ryzyka takich jak ciąże po długoletnim leczeniu niepłodności, ciąże mnogie czy ciąże u kobiet obciążonych chorobami przewlekłymi.
Zajmujemy się kobietami, u których wystąpiły powikłania w trakcie ciąży, między innymi cukrzyca ciążowa, nadciśnienie, cholestaza ciężarnych, zagrażający poród przedwczesny, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania czy wady płodu. W ramach naszej działalności oferujemy pacjentkom pełen zakres zabiegów położniczych, takich:

 

  • jak założenie szwu szyjkowego,
  • pessarium
  • diagnostyka inwazyjna (amniopunkcja, biopsja trofoblastu)
  • amnioinfuzja
  • amnioredukcja
  • obrót zewnętrzny płodu
  • cięcie cesarskie.

Za priorytet uznajemy zapewnienie ciągłości opieki medycznej od momentu stwierdzenia ciąży aż do czasu jej zakończenia oraz elastyczne dostosowywanie zakresu tej opieki do indywidualnych potrzeb zdrowotnych naszych pacjentek. Opieka medyczna prowadzona jest w ramach Poradni Patologii Ciąży, Pracowni Ultrasonografii, Punktu intensywnego Nadzoru Położniczego (PIN) oraz całodobowo w ramach hospitalizacji w Oddziale Patologii Ciąży.

prof. Masalska

Dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP

Lekarz kierujący Oddziałem Położniczym i Oddziałem Patologii Ciąży

  • W 2009 r. ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2015 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2021 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.
  • Główny nurt jej zainteresowań klinicznych i naukowych obejmuje zagadnienia diagnostyki prenatalnej oraz opieki nad pacjentkami w ciążach powikłanych, w tym powikłanych wadami płodu.
  • Członkini towarzystw naukowych, m.in. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology oraz Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Zespół patologii ciąży