Prowadzenie ciąży

Jesteś w ciąży? Zapisz się do przyszpitalnej przychodni WIZK. Lekarz prowadzący podczas pierwszej wizyty założy kartę ciąży, przeprowadzi wywiad położniczy oraz zleci badania diagnostyczne – najczęściej krwi i moczu. Od tej pory będziesz pod stałą  i troskliwą opieką naszych specjalistów, którzy zatroszczą się o zdrowie Twoje i Twojego dziecka. 

Czy musisz być ubezpieczona?

Nie musisz być ubezpieczona, by korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wystarczy, że spełniasz 3 warunki:

 • masz dokumenty, które potwierdzają, że jesteś w ciąży lub w okresie połogu
 • masz dokumenty, które potwierdzają, że masz polskie obywatelstwo
 • mieszkasz na stałe w Polsce.

Zgodnie z najnowszymi przepisami wszystkie udogodnienia w opiece zdrowotnej dotyczą także obywatelek Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

W okresie ciąży i połogu masz prawo do:

 • diagnostyki prenatalnej
 • świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego
 • wsparcia psychologicznego
 • poradnictwa laktacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jesteś matką dziecka urodzonego: przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Pamiętaj:

 • Staraj się przestrzegać harmonogramu wizyt lekarskich – nawet jeśli nie odczuwasz żadnych niepokojących dolegliwości.
 • Wykonuj wszystkie zlecone badania.
 • Zapisz się do Szkoły Rodzenia – najlepiej na przełomie II i III trymestru ciąży.
 • Wybierz położną POZ, która po porodzie obejmie opieką Ciebie i Twoje dziecko.

Bezpłatne badania prenatalne

W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet pacjentki będące w ciąży mogą skorzystać z bezpłatnej diagnostyki prenatalnej w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. Program ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich wczesną diagnostykę oraz, o ile to możliwe, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym.

Z bezpłatnych badań prenatalnych mogą skorzystać pacjentki, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • masz skończone 35 lat (badanie przysługuje w danym roku kalendarzowym, w którym kończysz 35 lat),
 • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka,
 • stwierdzono u Ciebie lub ojca dziecka wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych,
 • stwierdzono u Ciebie znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 • w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Więcej informacji o opiece medycznej dla kobiet w ciąży znajdziesz na stronie internetowej: www.pacjent.gov.pl 

Zobacz także:

Poród w WIZK

Blok Porodowy [GALERIA]

Cesarskie cięcie

Pierwsze dni po porodzie