Ginekologia

Charakterystyka aktualnych trendów w ginekologii i jej zakres w naszym Instytucie.

Ginekologia małoinwazyjna

Jednym z głównych celów zespołu Oddziału Ginekologii jest wykonywanie procedur jak najmniej inwazyjnych, które pozwalają Pacjentkom na szybkie dojście do zdrowia. Histeroskopie – czyli małoinwazyjne zabiegi w obrębie jamy macicy oraz laparoskopie – czyli małoinwazyjne zabiegi w obrębie jamy brzusznej i miednicy, które nie wymagają dużych nacięć skórnych. Głównymi zaletami tego rodzaju zabiegów jest ograniczenie bólu, zmniejszenie ilości powikłań pooperacyjnych takich jak: zakażenia ran i utrata znacznej ilości krwi.  Zabiegi takie pozwalają na krótszy pobyt Pacjentki w szpitalu, przez co można korzystnie wpłynąć na samopoczucie Pacjentki.

Oddział Ginekologii świadczy także pełen zakres zabiegów operacyjnych z dostępu brzusznego czy klasyczne operacje z dostępu pochwowego.
Kadra specjalistów Oddziału Ginekologii ma za cel pomóc młodym lekarzom w trakcie specjalizacji w kształceniu ich wiedzy, nauki umiejętności praktycznych, ale także sposobu zachowania i kontaktu z Pacjentką, aby kolejne pokolenie lekarzy było przygotowane do wejścia w samodzielność kliniczną oraz żeby mogło nieść pomoc medyczną na odpowiednio wysokim poziomie. Starsi, bardziej doświadczeni lekarze są w stanie młodym adeptom przekazać dużą dozę bardzo przydatnych informacji zebranych przez lata, zaś młodsi specjaliści przez to, że sami niedawno kończyli szkolenie specjalizacyjne często nieco lepiej rozumieją problemy szkolących się i są w stanie lepiej wesprzeć ich w problemach dnia codziennego pracy zawodowej.

Fizjoterapia w ginekologii i uroginekologii 

Nieodłącznym elementem nowoczesnej ginekologii poza samą szeroko pojętą uroginekologią jest opieka fizjoterapeuty uroginekologicznego. Fizjoterapia uroginekologiczna jest działem medycyny zajmująca się leczeniem schorzeń z pogranicza ginekologii i ginekologii onkologicznej, urologii, proktologii i seksuologii.

Rola fizjoterapeuty uroginekologicznego nie ogranicza się tylko do terapii zaburzeń funkcjonalnych nietrzymania moczu lub obniżenia narządów miednicy mniejszej. Do jego zadań należy też opieka nad kobietami ciężarnymi i w połogu, polegająca na nauce odpowiednich zachowań, prawidłowej aktywacji mięśni brzucha, profilaktyce nietrzymania moczu oraz likwidacji ewentualnie występujących powikłań np. w postaci rozstępu mięśni prostych brzucha. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego lub niedostatecznej, niesatysfakcjonującej Pacjentkę poprawy kolejnym etapem jest leczenie operacyjne.

Fizjoterapeuta uroginekologiczny zajmuje się również konsultacją i badaniem Pacjentek po porodach, a także bierze udział w zajęciach szkoły rodzenia, co podnosi atrakcyjność części położniczej szpitala.

W zakresie Oddziału Ginekologii:

Rola fizjoterapii uroginekologicznej:

 • przygotowanie Pacjentek do zabiegu operacyjnego;
 • wczesna rehabilitacja pooperacyjna;
 • fizjoterapia Pacjentek onkologicznych – w zakresie powrotu do aktywności fizycznej w tym seksualnej;
 • opieka nad Pacjentką powikłaną;
 • dobór pessarów ginekologicznych;
 • edukacja;
 • ścisła współpraca z lekarzami Oddziału.
 W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 • wykonywanie pod nadzorem lekarza badań urodynamicznych;
 • wizyty w ramach „follow-up” Pacjentek stricte uroginekologicznych oraz onkologicznych;
 • wizyty popołogowe;
 • dobór pessarów ginekologicznych.
W zakresie Oddziału Położniczego:
 • opieka nad ciężarną w trakcie trwania całej ciąży – w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego (łagodzenie dolegliwości bólowych związanych z kręgosłupem i stawami, profilaktyka zaburzeń statyki narządu rodnego, profilaktyka nietrzymania moczu, przygotowanie do porodu siłami natury jak i cięcia cesarskiego, profilaktyka rozejścia mięśni prostych brzucha);
 • opieka nad Pacjentką Pododdziału Patologii Ciąży – w zakresie zapobiegania zmniejszaniu siły i masy mięśniowej u Pacjentek leżących poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, edukacji, przygotowania do porodu siłami natury/cięcia cesarskiego, opieki nad Pacjentką z cukrzycą);
 • opieka poporodowa – w zakresie postępowania w połogu, oceny mięśni dna miednicy, oceny zaburzeń statyki, oceny funkcjonalnej w badaniu ultrasonograficznym mięśni dna miednicy ze szczególnym uwzględnieniem grupy dźwigacz odbytu i mięśnia poprzecznego krocza, oceny ultrasonograficznej mięśni przedniej ściany tułowia);
 • opieka nad Pacjentką powikłaną – m.in. pęknięcia III i IV stopnia, stany po okołoporodowych histerektomiach, Pacjentki po dużych utratach krwi;
 • ścisła współpraca z lekarzami Oddziału.

Ginekologia onkologiczna jest jedną z gałęzi onkologii. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem nowotworów w obrębie żeńskiego układu rozrodczego. W celu wykluczenia lub zdiagnozowania nowotworu ginekologicznego, a także ewentualnego określenia stopnia jego zaawansowania, stosuje się: wywiad lekarski i badanie fizykalne, badanie ginekologiczne oraz odpowiednie świadczenia diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej i nie obrazowej. Podstawą postawienia diagnozy i oceny stopnia zaawansowania nowotworu jest pobranie materiału na badanie histopatologiczne. Leczenie nowotworów ginekologicznych obejmuje: leczenie chirurgiczne, chemioterapię, radioterapię lub połączenie tych metod.

Pacjentki, u których zdiagnozowano nowotwór narządu rodnego są poddawane leczeniu operacyjnemu. Operacje te często też są prowadzone z udziałem chirurga czy urologa.

Aktualnie w szpitalu jest zatrudniony doświadczony ginekolog-onkolog z tytułem naukowym profesora, od marca 2023 ma dołączyć operacyjnie ginekolog-onkolog. Dodatkowo część zespołu ginekologii małoinwazyjnej ma doświadczenie i umie wykonywać operacje laparoskopowe w wybranych typach nowotworów. Takie cechy ośrodka pozwalają na to, aby szpital dołączył do grona ośrodków oferujących znakomite możliwości chirurgiczne w zakresie ginekologii onkologicznej.