Oddziały Szpitalne

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet posiada następujące oddziały:

Oddział Ginekologii

Lekarz Kierujący:

dyrektor WIZK, mężczyzna

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, Prof. CMKP

Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet
  Lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii
 • Specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, androlog kliniczny, ekspert w dziedzinie leczenia mięśniaków macicy.
 • Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. – stopień doktora habilitowanego. Od 2020 r. profesor uczelniany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP. 
 • W 2023 r. odbył zagraniczny staż naukowy w Uniwersytecie Illinois w Chicago
 • Od marca 2023 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego periodyku naukowego „Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders”.
 • W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach z zakresu patofizjologii, ginekologii i endokrynologii

Pełniąca obowiązki Oddziałowej Oddziału Ginekologii:

Urszula Kaczyńska

Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży

Lekarz Kierujący:

prof. Masalska

Dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP

Lekarz kierujący Oddziałem Położniczym i Oddziałem Patologii Ciąży

 • W 2009 r. ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2015 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2021 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.
 • Główny nurt jej zainteresowań klinicznych i naukowych obejmuje zagadnienia diagnostyki prenatalnej oraz opieki nad pacjentkami w ciążach powikłanych, w tym powikłanych wadami płodu.
 • Członkini towarzystw naukowych, m.in. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology oraz Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Położna Koordynująca:

kobieta w długich, rudych włosach, lekko uśmiechnięta

Adriana Poryszewska

położna
 • położna koordynująca Blok Porodowy i Oddział Patologii Ciąży
 • edukatorka ds. laktacji

Pododddział Ginekologii Endokrynologicznej  Szpitala Bielańskiego

Lekarz Kierujący:

młoda kobieta w okularach, ciemne włosy, średniej długości

Dr n.med. Katarzyna Szlendak-Sauer

Zastępca Ordynatora, Lekarz Kierujący Pododdziałem Endokrynologii Ginekologicznej.

 • specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinikach Endokrynologii Ginekologicznej, Położnictwa i Ginekologii WUM. 
 • od wielu lat prowadzi pacjentki z zaburzeniami miesiączkowania, szczególnie z przedwczesną niewydolnością jajników (POI), PCOS, hiperprolaktynemią.
 • zajmuje się również leczeniem niepłodności partnerskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik rozrodu wspomaganego medycznie.

Położna Koordynująca:

Aleksandra Murawska

Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka

Lekarz Kierujący:

dr n. med. Norbert Dera

Położna Koordynująca:

mgr Elżbieta Baranowska

Oddziały Szpitalne