Cennik ponadstandardowych usług medycznych

Poniżej przedstawimy Państwu cennik ponadstardardowych usług medycznych w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet.

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat za usługi medyczne świadczone przez Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SP ZOZ.
Ceny w niniejszym cenniku nie zawierają kosztu leków, preparatów anestetycznych, preparatów krwi oraz badań dodatkowych.
Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywane przez podmioty lecznicze.

Pobyt osoby towarzyszącej w pokoju rodzinnym (pierwsze dwie doby) – 1200 zł

Pobyt osoby towarzyszącej w pokoju rodzinnym (od trzeciej doby i więcej) –  300 zł

Szkoła Rodzenia – 600,00 zł

Laserowa rewitalizacja pochwy – 1200,00 zł

Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu – 1200,00 zł

Laserowe leczenie atrofii urogenitalnej – 1200,00 zł

Wizyta diagnostyczno – terapeutyczna z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej – 150 zł

Opłaty można dokonać przelewem na numer konta Szpital Bielański SPZOZ ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa 29 1240 6074 1111 0000 4993 9105 tytułem: „imię i nazwisko, opłata za …..” lub gotówką w kasie Szpitala Bielańskiego (ul. Cegłowska 80, Warszawa, pok. 104, wejście bud. H, 1 piętro).

Prosimy o okazanie potwierdzenia wykonania przelewu podczas wizyty.