Zarząd

Uśmiechnięta starsza kobieta w krótkich włosach.

Dorota Gałczyńska-Zych

Dyrektor Szpitala Bielańskiego
 • Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Ukończyła podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia.
 • Jest Specjalistą w zakresie Chorób Wewnętrznych, Medycyny Nuklearnej i Medycyny Pracy.
 • Pracowała na stanowisku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.
 • W 2006 r. rozpoczęła pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 • W grudniu 2007 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Szpitala Bielańskiego.
 • Jest laureatem wielu nagród za swoje osiągnięcia. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Zdobyła także nagrodę „Aleksandria”, za zasługi dla rozwoju miasta Siedlce.
dyrektor WIZK, mężczyzna

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, Prof. CMKP

Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet
  Lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii
 • Specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, androlog kliniczny, ekspert w dziedzinie leczenia mięśniaków macicy.
 • Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. – stopień doktora habilitowanego. Od 2020 r. profesor uczelniany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP. 
 • W 2023 r. odbył zagraniczny staż naukowy w Uniwersytecie Illinois w Chicago
 • Od marca 2023 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego periodyku naukowego „Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders”.
 • W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach z zakresu patofizjologii, ginekologii i endokrynologii
lekarz endokrynolog

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Kierownik Oddziału Endokrynologii
 • Ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1983 roku pracuje w Klinice Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, początkowo na stanowisku asystenta, później adiunkta.
 • Jest specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii.
 • W 2001 r. objął stanowisko Ordynatora Oddz. Diagnostyki Endokrynologicznej, a w 2005 r. stanowisko Ordynatora – Kierownika Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim.
 • W grudniu 2007 r. został Zastępcą Dyrektora ds. Klinicznych
Dyrektor ds Pielęgniarek i Położnych

mgr Danuta Rakowska-Róziewicz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 • Jest absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.
 • W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w zakresie Zarządzania Ubezpieczeniami Zdrowotnymi.
 • W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • W latach 1989 – 2005 pracowała na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24.
 • W latach 2006 – 2008 pracowała na stanowisku Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 – Filia Działdowska.
 • W latach 2008 – 2009 pracowała w Dziale Organizacji Pracy Klinicznej z funkcją Koordynatora ds. Poradni Specjalistycznych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu.
 • W latach 2009 – 2015 pełniła funkcję Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Bielańskiego.
Dyrektor ds ekonomicznych

mgr Elżbieta Błaszczyk

Dyrektor ds. Ekonomicznych
 • Jest absolwentką Wyższej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
 • W latach 1979-1984 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach.
 • W latach 1984-1990 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Zarząd Oddziału w Siedlcach – Dyrektor Biura.
 • W latach 1990-1991 Urząd Wojewódzki w Siedlcach – Księgowy Budżetu Wojewody.
 • W latach 1991-1998 Oddział Promocji Gospodarczej w Siedlcach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.
 • W latach 1999-2011 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Kierownik Wydziału Zarządzania Realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Od 1 lutego 2011 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Szpitalu Bielańskim.
Główny Księgowy

mgr Elżbieta Kmita

Głowny Księgowy
 • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
 • Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.
 • Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Ryzykiem w Ochronie Zdrowia.
 • Od marca 2001 r. Główny Księgowy Szpitala Bielańskiego.
Dyrektor ds Technicznych

Robert Wykowski

Dyrektor ds. Technicznych
 • Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia.
 • Na stanowisku inżynier serwisu zajmował się instalacją i utrzymaniem aparatury medycznej związanej z cyfrową radiologią, endoskopią zabiegową oraz neurologią.
 • Jako kierownik serwisu aparatury medycznej współuczestniczył we wdrażaniu licznych projektów technologii i systemów medycznych.
 • Od czerwca 2015 r. pracował jako Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej Szpitala Bielańskiego.
 • W maju 2022 r. objął funkcję Dyrektora ds. Technicznych.
 • Posiada szereg certyfikatów i szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń medycznych, a także certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2018.
 • Stale współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi personelu wsparcia technicznego dla szpitali.
 • W 2021 r. został odznaczony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy odznaką honorową „Zasłużony dla Warszawy” – za zasługi w walce z epidemią COVID-19.
Zarząd