Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza czynna jest 24h/7 dni w tygodniu i jest zlokalizowana w nowej części budynku przy ul. Inflanckiej 6. Wejście od strony wschodniej, bliżej ronda Józefa Mackiewicza.

Lekarze specjaliści z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz dyżurująca położna świadczą w Izbie Przyjęć całodobową opiekę.  W gabinecie 141 – znajdującym się w korytarzu po prawej stronie od wejścia – udzielana jest pomoc medyczna, wstępna diagnostyka oraz konsultacje w zakresie położniczo-ginekologicznym, szczególnie w przypadkach wymagających pilnej interwencji medycznej. W weekendy i Święta w Izbie Przyjęć kobiety ciężarne mogą także wykonać badanie KTG (w pozostałe dni KTG wykonujemy w przyszpitalnej Przychodni. Zapisy: (22) 636-06-50.)

Mapa dojazdu dostępna w zakładce „Kontakt”.

Do zadań Izby Przyjęć należy w szczególności:

 • badanie pacjentek zgłaszających się do Izby Przyjęć
 • przyjmowanie i rejestracja pacjentek zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego
 • udzielanie pomocy doraźnej pacjentkom

Pacjentki zgłaszające się do Izby Przyjęć na planowe zabiegi proszone są o przybywanie o czasie. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, chyba że położna w Izbie Przyjęć zadecyduje inaczej. W pilnych przypadkach – zagrażających życiu kobiety lub dziecka – należy bezpośrednio zgłosić się do gabinetu nr 141 i poinformować dyżurującą położną o sytuacji. Gdy stan Pacjentki wymaga oceny lub interwencji lekarskiej, wówczas zostaje ona zbadana przez lekarza z oddziału ginekologiczno-położniczego. 

Pacjentka zgłaszająca się w trybie planowym powinna posiadać:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza,
 • dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL (np. dowód osobisty, paszport),
 • aktualne wyniki badań medycznych wykonanych w terminie do 6 miesięcy,
 • dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia (nie tylko ginekologicznego),
 • podręczny bagaż (piżama, szlafrok, bielizna osobista, środki higieny osobistej, ręcznik),

Ważne! Pacjentka zgłaszająca się na zabieg lub operację planowy w dniu zgłoszenia powinna być na czczo.

Informacja o godzinach  Przyjęć Pacjentek:

 • zabiegi operacyjne planowane na ten sam dzień co przyjęcie: 7:45 – 8:00
 • krótkie zabiegi Ginekologia Jednego Dnia: 8:00 – 9:30
 • cięcie cesarskie w trybie planowym: 9:30 – 10.30
 • zabiegi operacyjne w trybie planowym: 10:00 – 11:00 (zgłoszenie w dzień poprzedzający operację)
 • przyjęcie ostre – całodobowo (stan zagrożenia życia) poza kolejnością

Dane kontaktowe 

Izba Przyjęć tel. 22 697 31 35

Koordynator Izby Przyjęć i Ginekologii Jednego Dnia

lekko uśmiechnięty starszy mężczyzna

dr Mieczysław Koprowicz

Lekarz ginekolog i położnik, specjalista od USG


Położna koordynująca: Justyna Zapolska

 

Na zdjęciu wejście do szpitala. Widoczny napis "Izba Przyjęć", szklane drzwi oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnoscią.

Ważne! Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej lekarza, położnej czy pielęgniarki podczas pełnienia obowiązków służbowych zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Podstawa Prawna: ust. z dn. 6 czerwca 1997 r. kodeksu karnego, art. 44 ust. z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 11 ust 2 z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.