Uroginekologia

Uroginekologia to dziedzina, zajmująca się w pewnym uogólnieniu zaburzeniami statyki oraz nietrzymaniem moczu u kobiet. W zdecydowanej większości dolegliwości nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, ale mają niezwykle istotny negatywny wpływ na jakość i komfort życia kobiet. Szacuje się, że zabiegi z zakresu uroginekologii stanowią do 50% wszystkich operacji ginekologicznych.
Bardzo ważne jest, żeby zapewnić kobietom, na każdym etapie życia dostęp do profesjonalnej, zgodnej ze standardami i aktualną wiedzą opieki i leczenia. Bazując na rekomendacjach towarzystw naukowych, opieka nad Pacjentką z problemami z zakresu uroginekologii jest prowadzona zarówno przez lekarzy jaki i fizjoterapeutów. Pierwszym etapem leczenia jest konsultacja lekarza ginekologa, z odpowiednią, aktualną wiedzą z zakresu uroginekologii. W konsultacji bardzo ważny jest wywiad, dolegliwości zgłaszane przez Pacjentkę, analiza dotychczasowej historii leczenia, skierowanie na odpowiednie specjalistyczne badania, postawienie właściwej diagnozy a następnie ustalenie planu leczenia i nadzór nad jego realizacją. Do badań, które są niezbędne w celu właściwej diagnostyki należy przede wszystkim badanie urodynamiczne przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, lekarza lub fizjoterapeutę uroginekologicznego.

Po zakończeniu diagnostyki ważne jest ustalenie leczenia. Pierwszym etapem leczenia jest postępowania zachowawcze, które może być prowadzone zarówno w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i w niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach w trakcie pobytów na oddziale szpitalnym. Do elementów tego leczenia w przypadku zaburzeń statyki należy stosowanie pessarów uroginekologicznych. Pessar to swojego rodzaju miękka i elastyczna wkładka wykonana z silikonu medycznego lub winylu, którą umieszcza się w pochwie, aby podeprzeć obniżone narządy. Są to małoinwazyjne, skuteczne metody leczenia. Dostępnych jest kilkanaście rodzajów pessarów w wielu rozmiarach. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo właściwego doboru i tym samych satysfakcji Pacjentki z leczenia stosuje się specjalne próbniki, którymi dobiera się rozmiar i kształt w gabinecie, zanim Pacjentka dokona zakupu.

Oddział posiada doświadczonych lekarzy, którzy mogą podjąć się pełnego zakresu leczenia operacyjnego w zakresie uroginekologii oraz diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego. Szpital posiada pracownię urodynamiczną wykonującą badania urodynamiczne oraz możliwość wykonania badań ultrasonograficznych układu moczowego i jamy brzusznej.