Niepłodność

Leczenie niepłodności

Niepłodność jest problemem, z którym boryka się coraz więcej par, tworząc problem medyczny, społeczny i demograficzny. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) definiuje się ją jako „niemożność uzyskania ciąży przez okres 12. miesięcy, mimo regularnych stosunków płciowych (2-4 razy w tygodniu), bez stosowania metod antykoncepcyjnych”. Statystycznie problem z niepłodnością dotyka 20% par w krajach rozwiniętych. W Polsce jest to około 1,5 mln par, z czego tylko połowa korzysta ze specjalistycznego leczenia. Głównie ze względu na brak wiedzy, braki w edukacji seksualnej oraz problem w dostępności do lekarzy specjalistów.

Przyjmuje się, że w 40% przyczyna niepłodności leży po stronie kobiety, w kolejnych 40% wskazuję się na mężczyznę, natomiast 20% przypadków, to problemy u obojga partnerów starających się o potomstwo. Dlatego tak ważne jest, aby w przypadku problemów z zajściem w ciążę przebadać zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Jednym z problemów niepłodności u kobiet jest endometrioza, którą diagnozuje się nawet u około 50-60% z nich. Aby prawidłowo zdiagnozować pacjentkę na wstępie zbierany jest dokładny wywiad, wykonuje się badanie ginekologiczne, USG oraz ocenia się owulację. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie diagnostyki m.in. o badania hormonalne, badania genetyczne, ocenę drożności jajowodów (HSG, sono-HSG), histeroskopię (diagnostyczną i leczniczą) oraz laparoskopię (diagnostyczną i leczniczą).

Również w przypadku niepłodności męskiej, niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu oraz wykonanie badań nasienia. W przypadku nieprawidłowości, ważnym elementem jest diagnostyka urologiczna. Przykładowo przy rozpoznaniu żylaków powrózka nasiennego II i III stopnia niezbędny jest zabieg usunięcia żylaków.

Cel główny dla WIZK w tematyce leczenia niepłodności:

Utworzenie referencyjnego centrum leczenia niepłodności podążając za wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z Art. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r, o leczeniu niepłodności, leczenie obejmuje:

  1. Poradnictwo medyczne
  2. Diagnozowanie przyczyn niepłodności
  3. Zachowawcze leczenie farmakologiczne
  4. Leczenie chirurgiczne
  5. Procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe w ośrodkach referencyjnych
  6. Zabezpieczenie płodności