O szkole

Zapraszamy wszystkie przyszłe mamy do Szkoły Rodzenia „Baby Care” Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet. Przygotowaliśmy dwa rodzaje kursów: intensywne oraz weekendowe, podczas których przyszli rodzice otrzymują najważniejsze informacje na temat porodu, połogu oraz pielęgnacji noworodka. Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym, który znajduje się na tyłach szpitala. [MAPKA]

Program składa się za zajęć teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeń ogólnousprawniających. Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra, pracująca na co dzień w Instytucie przy Inflanckiej 6. To zespół doświadczonych położnych, lekarze, psycholog oraz fizjoterapeutka uroginekologiczna. Na spotkaniach rodzice omawiają najważniejsze zagadnienia, otrzymując wiele cennych rad i wskazówek. W ramach Szkoły Rodzenia przyszli rodzice odbywają także spacer po Bloku Porodowym.

W programie finansowanym ze środków m.st. Warszawy, zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia są bezpłatne dla osób płacących podatki w Warszawie, albo zameldowanych na stałe lub czasowo
i podopiecznych domów matki i dziecka, które finansuje m.st. Warszawa.

Istnieje możliwość płatnego uczestnictwa w zajęciach. Osoby chętne proszone są o wniesienie opłaty wg cennika oraz wysłanie zgłoszenia na adres: szkolarodzenia@wizk.pl

Cennik ponadstandardowych usług medycznych

Najważniejsze tematy Szkoły Rodzenia:

 • przygotowanie do porodu
 • omówienie I, II i III fazy porodu
 • spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną
 • nauka pierwszej pomocy noworodkowej
 • pielęgnacja noworodka
 • połóg i laktacja
 • poród siłami natury czy cesarskie cięcie
 • spacer po Bloku Porodowym

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są w dwóch cyklach:

 • Kurs intensywny (5 spotkań x 3 godz.) – poniedziałki i środy, g. 17.00-20.15  
 • Kurs weekendowy (2 spotkania x 6 godz.) – sobota i niedziela, g. 9.00-16.00.

LISTOPAD

 • intensywny: 6-20 listopada (daty zajęć: 6.11, 8.11, 13.11, 15.11, 20.11)
 • weekendowe: 25-26 listopada
 • intensywny: 16-29 listopada (daty zajęć: 16.11, 20.11, 22.11, 27.11, 29.11)

GRUDZIEŃ

 • weekendowy: 2-3 grudnia
 • intensywny: 4-18 grudnia (daty zajęć: 4.12, 6.12, 11.12, 13.12, 18.12)

STYCZEŃ

 • weekendowy: 13-14 stycznia
 • intensywny: 9-23 styczna (daty zajęć: 9.01, 11.01, 15.01, 17.01, 23.01)
 • intensywny: 16-29 stycznia (daty zajęć: 16.01, 18.01, 22.01, 24.01, 29.01)

LUTY

 • weekendowy: 10-11 lutego
 • intensywny: 5-20 lutego (daty zajęć: 5.02,7.02, 13.02, 15.02, 20.02)
 • intensywny: 12-29 lutego (daty zajęć: 12.02, 19.02, 21.02, 27.02, 29.02)

MARZEC

 • weekendowy: 9-10 marca
 • intensywny: 4-18 marca (daty zajęć: 4.03, 6.03, 12.03, 14.03, 18.03)
 • intensywny: 11-26 marca (daty zajęć: 11.03, 13.03, 19.03, 21.03, 26.03)

KWIECIEŃ

 • weekendowy: 6-7 kwietnia
 • intensywny: 9-23 kwietnia (daty zajęć: 9.04, 11.04, 15.04, 17.04, 23.04)
 • intensywny: 11-24 kwietnia (daty zajęć: 11.04, 16.04, 18.04, 22.04, 24.04)

MAJ

 • weekendowy: 18-19 maja
 • intensywny: 6-20 maja ( daty zajęć: 6.05, 8.05, 14.05, 16.05, 20.05)
 • intensywny: 13-28 maja (daty zajęć: 13.05, 15.05, 21.05, 23.05, 28.05)

CZERWIEC

 • weekendowy: 29-30 czerwca
 • intensywny: 3-17 czerwca (daty zajęć: 3.06, 5.06, 11.06, 13.06, 17.06)
 • intensywny: 12-27 czerwca (daty zajęć: 12.06, 18.06, 20.06, 25.06, 27.06)

Kontakt i zapisy: szkolarodzenia@wizk.pl

Zdjęcie przedstawia salę zajęciową, a w niej przyszli rodzice siedzący na piłkach sako i słuchający wykładu położnej