Certyfikat Akredytacyjny dla WIZK

Grafika przedstawiająca znak certyfikatu akredytacyjnego

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet otrzymał certyfikat akredytacyjny, który potwierdza spełnienie najwyższych standardów opieki zdrowotnej. 

Uzyskanie certyfikatu stanowi dowód, że Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej 6 odznacza się wysoką jakością udzielanych świadczeń, dobrym poziomem funkcjonowania oraz przestrzeganiem praw pacjenta. Akredytacja jest również motywacją do ciągłego rozwoju oraz doskonalenia działalności, by jak najpełniej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych pacjentów.

Certyfikat akredytacyjny został przyznany wspólnie dla WIZK oraz Szpitala Bielańskiego w wyniku przeglądu akredytacyjnego przeprowadzonego w dniach 31.05-2.06.2023 r. przez ekspertów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat potwierdza spełnienie 86% standardów opieki zdrowotnej.