Program Badań Prenatalnych

lekarz przy badaniu pacjenta

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet realizuje Program Badań Prenatalnych, dzięki któremu kobiety, które zdecydowały się na macierzyństwo po 35 roku życia mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań. 

Późna ciąża wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u płodu. Szacuje się, że u kobiet powyżej 35 roku życia to ok. 3-5 procent. Każdy taki przypadek wymaga dogłębnej analizy oraz specjalistycznych badań. Celem Programu Badań Prenatalnych jest wczesna identyfikacja występowania wad płodu, przeprowadzenie właściwej diagnostyki oraz podjęcie leczenia w okresie życia płodowego. Pacjentki spełniające kryteria mogą bezpłatnie wykonać tzw. Test PAPP-A oraz ocenę anatomii dziecka.

Program jest realizowany w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w przyszpitalnej Przychodni, a zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: (22) 636-06-50 [Rejestracja].

Z Programu Badań Prenatalnych może skorzystać kobieta w ciąży, która spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • skończone 35 lat (badanie przysługuje w danym roku kalendarzowym, w którym kończysz 35 lat),
  • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka,
  • u ciężarnej lub u ojca dziecka stwierdzono wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych,
  • u ciężarnej stwierdzono znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  • w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Jak się zgłosić?

Wydrukuj skierowanie (plik do pobrania niżej) i daj lekarzowi prowadzącemu podczas wizyty. Jeżeli prowadzisz ciążę w Poradni ginekologiczno-położniczej WIZK formularz znajdziesz także w gabinecie. Lekarz na skierowaniu zaznaczy wskazania do objęcia ciężarnej Programem Badań Prenatalnych oraz opisze nieprawidłowości. Do skierowania dołącz komplet dokumentów i zgłoś się do Biura Wsparcia Pacjenta WIZK, tel. (22) 636-06-50.

Kobiety, które chciałyby wykonać bezpłatne Badania Prenatalne w WIZK, a prowadzą ciążę w innym miejscu, mogą również pobrać skierowanie (wersja druga poniżej) oraz poprosić lekarza prowadzącego o wypełnienie. Następnie z kompletem dokumentów należy umówić wizytę w Biurze Wsparcia Pacjenta: (22) 636-06-50.

Skierowanie z WIZK pdf (85 KB) Skierowanie z innej placówki pdf (52 KB)

Co dalej?

W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet wykonujemy u ciężarnych:

  • między 11 a 14 tygodniem ciąży – ocenę ryzyka wad genetycznych u płodu (tzw. test PAPPA-A
  • między 18 a 22 tygodniem ciąży – ocenę anatomii płodu, tzw. USG połówkowe

U pacjentek ze stwierdzonym wysokim ryzykiem wad u płodu – również w ramach Programu – wykonujemy inwazyjne zabiegi diagnostyczne:

  • między 11 a 14 tygodniem ciąży – biopsję trofoblastu
  • po 15 tygodniu ciąży – amniopunkcję

Badania genetyczne dziecka wykonywane są metodą, tzw. mikromacierzy (aCGH, CMA), co umożliwia wykluczenie u płodu bardzo szerokiego spektrum wad genetycznych. Wyniki są dostępne mniej więcej po tygodniu.