7 kwietnia – wybory samorządowe w Szpitalu

grafika z informacją o wyborach samorządowych 2024

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia. Jak oddać głos podczas pobytu w szpitalu? Kto jest upoważniony do głosowania?

W najbliższy weekend odbędzie się I tura wyborów samorządowych, podczas których wybrani zostaną radni do gmin, powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy, a także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Pacjentki przebywające w terminie wyborów w placówce medycznej również są uprawnione do udziału w głosowaniu. 

„Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych (…) zostaną ujęci w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach” – informuje Państwowa Komisja Wyborcza. 

W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej 6 utworzona zostanie komisja zamknięta numer 1104, która zlokalizowana będzie w holu głównym szpitala (Wejście Główne). Komisja będzie pracować od godz. 10.00. 

Kto jest uprawniony do głosowania?

  • Osoby przebywające w szpitalu w dniu przygotowania list wyborców (4 kwietnia 2024 r., godz. 10.00) będą ujęte w wykazach wyborców Komisji utworzonej na terenie szpitala. Ważne: ujęcie w wykazie jest równoznaczne z wykreśleniem ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
  • Osoby, które przybędą do szpitala w dniach 5-6 kwietnia 2024 r. zostaną dopisane przez Obwodową Komisję w dniu głosowania.
  • Osoby, które trafią do szpitala w dniu wyborów, 7 kwietnia 2024r., po godz. 7.00 nie będą miały możliwości oddania głosu w Komisji utworzonej w Szpitalu.

Opuszczasz szpital w dniach 4-6 kwietnia 2024 i chcesz wziąć udział w głosowaniu?

Pacjentki, które zostały skreślone ze spisu wyborców w związku pobytem w szpitalu, będą mogły wziąć udział w wyborach we właściwej dla miejsca zamieszkania Obwodowej Komisji Wyborczej, jeżeli udokumentują opuszczenie placówki przed dniem wyborów, przedstawiając Komisji wypis ze szpitala.