I Warsztaty Chirurgii Ginekologicznej

Lekarze wokół stołu operacyjnego na sali operacyjnej. Operują pacjentkę, zerkają w monitory.

Pod koniec września w Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet (WIZK) odbyły się I Warsztaty Chirurgii Ginekologicznej. Były one okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności lekarzy z zakresu uroginekologii. Na sali operacyjnej spotkali się specjaliści z Warszawy, Rzeszowa i Poznania.

Sala operacyjna naszego ośrodka zamieniła się na jeden dzień w salę wykładową, gdzie teoria łączyła się z praktyką oraz doświadczeniem świetnych specjalistów. Tego dnia w ramach warsztatów przeprowadzone zostały trzy operacje uroginekologiczne. Wszystkie operowane pacjentki zmagały się z obniżeniem narządu rodnego i towarzyszącym jemu dolegliwościom. Na sali operacyjnej gościnnie pojawili się: dr n. med. Grzegorz Gurynowicz będący Prezesem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz dr hab. n. med., prof. UR Tomasz Łoziński. Asystowali im medycy (lekarze, anestezjolodzy i pielęgniarki) z WIZK. W warsztatach wzięli również udział lekarze rezydenci, którzy mieli możliwość obserwowania wszystkich operacji i dyskusji z operatorami.

– Zaburzenia statyki narządu rodnego powoli stają się epidemią XXI wieku. Coraz więcej kobiet zmaga się z przykrymi dolegliwościami – zaczynając od problemów w oddawaniu moczu, na całkowitym wypadaniu narządu rodnego kończąc. Dlatego odpowiedni dobór terapii, a w przypadku potrzeby operacji sposobu jej wykonania, są niezwykle ważne. Chcemy zaprezentować i wymieniać się doświadczeniami ze specjalistami z Warszawy w różnych technikach operacyjnych: laparoskopowych, z zastosowaniem implantów, z dostępu od strony pochwy, z dostępu od strony jamy brzusznej, ponieważ przy takich problemach kobiecych nie ma jednej, idealnej techniki – mówił dr hab. n. med., prof. UR Tomasz Łoziński.

Pierwsza zoperowana pacjentka miała 82 lata i od dłuższego czasu zmagała się z całkowitym wypadaniem macicy i pochwy.

– W tym przypadku będziemy starali się drogą laparoskopii ufiksować macicę i jej szyjkę do struktur miednicy, tak żeby znalazły się one na swoim miejscu. Ta metoda stała się obecnie złotym standardem w tego typu dolegliwościach – zapowiedział przed operacją dr hab. n. med., prof CMKP Michał Ciebiera, Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet i zarazem Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologii, który jest pomysłodawcą tegorocznych Warsztatów Chirurgii Ginekologicznej w WIZK.

Wszystkie przeprowadzone tego dnia w ramach warsztatów operacje zakończyły się sukcesem. Pacjentki zostały już wypisane ze szpitala, ale jak zawsze po operacjach ginekologicznych przeprowadzonych w WIZK, pozostaną pod baczną obserwacją naszego ambulatorium do momentu aż proces leczenia będzie można uznać za zakończony.

– Chcemy otwierać się na nowe doświadczenia, stale poszerzać wiedzę i umiejętności – w tym przypadku z lekarzami z Rzeszowa i Poznania – a przede wszystkim szkolić młodych lekarzy, którzy – mam nadzieję – w przyszłości skorzystają z tej wiedzy i być może sami staną się nauczycielami – skomentował dr hab. n. med., prof CMKP Michał Ciebiera.

Lekarze wokół stołu operacyjnego na sali operacyjnej. Operują pacjentkę, zerkają w monitory.